Size bir telefon kadar yakınız
0507 098 70 18
Dil Seçin
tren
16.02.2019
Ağır Ceza Avukatı

Ağır ceza avukatı ; kanunlarda öngörülen ceza seviyesi bakımından ağır suçlara bakan mahkemelere Ağır Ceza Mahkemeleri denir. 18 ( on sekiz ) yaş altındaki çocuklar ise Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde yargılanır.  İşlenen suçun 5235 Sayılı Kanun’un  12. maddesine bakılarak suç vasfı ve ceza miktarına göre değerlendirilir. Eğer işlenen suçlar Ağır Ceza Mahkemeleri‘nin alanına girmiyor veya belirtilmiyorsa Asliye Ceza Mahkemeleri tarafından bakmakla görevlidir.

Ağır Ceza Mahkemeleri Hangi Davalara Bakar ?

Ağır Ceza Mahkemeleri; özel kanunlar açıkça ayrı bir suça bakma görevi vermediği durumlarda 3 temel kriter üzerinde durur. Bunlar ise ;

1-) Özel kanunlar gereği ayrı bir suça bakma görevi verilmediği noktalarda ağır ceza mahkemeleri aşağıdaki suçlara bakmakla görevlidir.

– TCK md.148,149 Gasp ( Yağma ) suçu
– TCK md. 81,82 Kasten adam öldürme suçu
– TCK md. 87/4 Ağırlaştırılmış yaralama suçu
– TCK md. 85/2 Taksirle ölüme neden olma
– TCK md. 250/1 ve 2 İrtikap suçu
– TCK md. 247 Zimmet suçu
– TCK md. 252 Rüşvet suçu
– TCK md. 204/2 Resmi belgede yapılan sahtecilik suçu
– TCK md. 158 Nitelikli dolandırıcılık suçu
– TCK md. 161 Hileli iflas suçu

2-) 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun  ikinci kitap dördüncü kısmının 4,5,6 ve 7 bölümünde tanımlanan suçlardan TCK md. 318, 319, 324, 325 ve 332 kapsamındaki suçlar ağır ceza mahkemesinin görevine giren kısım olmamakla birlikte bölümlerde yer alan aşağıdaki suçlar ağır ceza mahkemeleri tarafından görevlendirilmektedir.

– Milli savunmaya karşı işlenen suçlar
– Devlet sırlarına karşı işlenen suçlar ( Casusluk vb. )
– Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar
– Devletin egemenlik alametlerine ve organlarına karşı işlenen suçlar
– Terörle mücadele Kanunu’nun kapsamındaki suçlar ( propaganda yapma, örgüt kurma ve üyeliği suçu, siyasi nitelikli suçlar vb.  )

3-) 10 yıldan fazla olan bütün suçlara Ağır ceza mahkemeleri bakmaktadır. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 10 yıl veya 10 yıldan fazla ceza gerektiren bütün davalara bakmakla görevlidir. Türk Ceza Kanununa göre ; Örneğin Parada sahtecilik veya uyuşturucu madde ticareti gibi suçların üst sınırı 10 yıldan fazla olduğu için bu gibi davalara Ağır Ceza Mahkemeleri bakmaktadır.

Mahkemeler görev dağılımını ( Ağır Ceza, Asliye Ceza vb ) işlenen suçun kanunlarımızda verilecek üst sınırı göz önünde bulundurularak belirlenmektedir (5235 Sayılı Kanun 14. Madde ) .  Ağır ceza mahkemeleri verdikleri ceza bakımından yüksek olması sebebi ile eskişehir ceza avukatı tarafından destek, yardım almanızda fayda olacaktır. Çünkü kişilerin hürriyeti oldukça önemli bir konudur. Suçun işleniş bakımından, delillerde, savunma hazırlanmasında, mahkemelerde sizlere yardımcı olmak sureti ile ceza hukuku alanında bir avukat ile çalışmanızda fayda olacaktır.

Ağır Ceza Mahkemeleri Soruşturma Aşamasındaki Görevleri ?

Ağır Ceza Mahkemeleri kişilerin hürriyeti ve hakları hakkında karar alma yetkisi olduğu için soruşturma aşamalarındaki görevleri şunlardır ;

– Telefonların dinlenmesi, kayda alınması veya sinyal bilgilerinin değerlendirmesi
– Sanık veya şüphelilerin teknik araçlarla izlenmesini talep edebilir
– Gizli olarak soruşturmayla ilgili birini görevlendirebilir.
– Taşınmazlara, hak ve alacaklarına el koyma
– Cumhuriyet savcılıkları arasındaki yetki uyuşmazlıklarını ele alarak çözmesi

İtiraz Aşamaları Nasıl Olur ?

Mahkemelerde itiraz ; hakimin verdiği kararın başka bir mahkeme tarafından değerlendirilmesi için öngörülmüştür.  Yani bunu şu şekilde açıklayabiliriz, sanık veya şüpheli için tutuklama kararı veren bir mahkemede itiraz sonucu aynı derecede görev alan başka bir mahkeme tarafından kararın yerinde olup olmadığı denetlenmesidir.

Ağır Ceza Mahkemeleri kararlarına itiraz süresi tefhim ( öğrenme ) veya tebliğden itibaren 7 (yedi) gündür.Ağır Ceza mahkemelerinin görevine giren suçların bir kısmında avukat bulunması zorunludur. Bu yüzden Ağır Ceza Avukatı yardımı ile davalarınızı yürütmenizde, takip edilmesinde, savunma hakkının sağlanmasında oldukça sizlere yardımcı olacaktır.

Eskişehir avukat Ceren Kerey sizlere Ceza Hukuku alanında açılmış davalarınızda veya yeni açılacak davalarda danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktadır. 0507 098 70 18 telefon numarası veya bilgi@cerenkerey.com mail adresi üzerinden bizlere yazabilir davalarınız hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN

Bize Ulaşın